Jakie herbicydy stosować na ziemniaki?

przez Redakcja
ziemniaki

Ziemniaki to bardzo popularna roślina użytkowa, która w Polsce uprawiania jest powszechnie. Roślina z rodziny psiankowatych nie ma dużych wymagań co do jakości gleby, ale jest dość wrażliwa na zachwaszczenie. Usuwanie chwastów z upraw zapewnia roślinie niezakłócony rozwój, ogranicza ilość szkodników oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. W uprawach zwykle pojawiają się chwasty jednoliścienne, czyli trawy oraz dwuliścienne (pozostałe rośliny). Środki chemiczne, które pomogą zwalczyć rośliny nieproszone w uprawach, nazywa się herbicydami.

Jak działają herbicydy w uprawach roślin?

Herbicydy to substancje chemiczne lub naturalne, które wnikają w głąb roślin i zakłócają cykle życiowe. W wyniku zahamowania danych szlaków metabolicznych dochodzi do zamierania rośliny. Podział herbicydów zależy w głównej mierze od sposobu działania danej substancji aktywnej. Wyróżnia się herbicydy totalne lub działające na daną grupę roślin. Środek może działać kontaktowo lub wgłębnie. Kontaktowe środki ochrony roślin działają w miejscu styku z powierzchnią liści lub pędów. Wgłębne potrzebują dostać się do środka rośliny.

Od czego zależy wybór herbicydu na ziemniaki?

Rodzaj zastosowanego herbicydu zależy w głównej mierze od rośliny, którą się uprawia, warunków atmosferycznych w danym okresie, rodzaju chwastów, które występują na polu. Polecane herbicydy na ziemniaki mogą działać w odmienny sposób. Na rynku dostępne są preparaty, które ograniczają kiełkowanie nasion lub hamują wzrost chwastów. Można je stosować nawet do paru dni po posadzeniu ziemniaków, kiedy nie widać jeszcze kiełków.

Działanie środka ochrony roślin w uprawie ziemniaków zależy w głównej mierze od zastosowanej przez producenta substancji aktywnej. Niektóre chwasty mogą być odporne na preparaty. Herbicydy na chwasty w ziemniakach ograniczają rozwój chwastów, prowadzą do ich zamierania, dzięki temu rośliny mogą swobodnie rosnąć. Walka z nieproszonymi roślinami zmniejsza konkurencję o światło, wodę i składniki pokarmowe. Chwasty mogą też przyczyniać się do zwiększonej obecności szkodników.

Herbicydy totalne należy stosować jedynie bezpośrednio po posadzeniu ziemniaków. Działają one na wszystkie rośliny. Mogą wykazywać działanie powierzchniowe lub wgłębne. Nie wnikają jednak do sadzeniaków, dlatego rośliny są w pełni bezpieczne. W późniejszych etapach uprawy stosuje się raczej środki selektywne, które działają jedynie na daną grupę roślin — jednoliściennych. Ziemniak jest gatunkiem dwuliściennym, dlatego preparat na niego nie działa.

Jakie herbicydy na ziemniaki — czym i jak pryskać swoje uprawy?

Herbicydy na ziemniaki powinny być dobrane do wieku uprawy oraz do gatunków chwastów, które pojawiają się na polu. Warto też zaznaczyć, że to, jakie herbicydy na ziemniaki można stosować w danym sezonie, zależy również od zezwoleń urzędowych, które posiada producent. Często zachodzi konieczność zastosowania rotacji środków, aby nie wytworzyła się odporność chwastów na daną substancję czynną. Za skuteczność zabiegu odpowiada również właściwy termin, technika oraz zachowanie środków bezpieczeństwa.

Preparatów należy używać jedynie zgodnie z ulotką, która dołączona jest do środka ochrony roślin. Duże znaczenie ma również odpowiednia pogoda. Wysokie temperatury oraz opady atmosferyczne zmniejszają skuteczność preparatów i mogą doprowadzić do uszkodzeń roślin. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas zabiegów ochronnych przy użyciu herbicydów polegają na zastosowaniu odzieży ochronnej, sprawnego opryskiwacza oraz odpowiedniej proporcji środka, którą zaleca producent. Niektóre preparaty mogą być używane razem z adiuwantami, czyli z substancjami, które zwiększają wydajność oprysku i poprawiają wchłanianie preparatu.

Herbicydy w ochronie roślin rolniczych, w tym ziemniaków, powinny być stosowane zamiennie. Różne substancje aktywne, które zawarte są w preparatach, zapobiegają powstawaniu odporności chwastów na dany środek. Sprawdzone preparaty to takie, które ograniczają ryzyko wystąpienia fitotoksyczności na odmianach wrażliwych. To np. środki oparte na substancji czynnej, którą jest metrybuzyna.

Zobacz podobne artykuły