Co to jest program ochrony środowiska?

przez Redakcja
ochrona środowiska

Od kilku lat temat ochrony środowiska jest szeroko propagowany i nagłaśniany. Dbanie o naszą planetę jest niesamowicie ważne ze względu nie tylko na nas samych, ale i przyszłe pokolenia, dla których życie na Ziemi może być utrudnione. Ekologia pojawia się w szkolnych programach nauczania, projektach społecznych, mediach, zaś coraz częściej wybieranymi kierunkami na studiach jest na przykład inżynieria ochrony środowiska. Co za tym idzie, pojawiły się nawet polityczne postulaty dotyczące ochrony środowiska oraz gminne programy ochrony środowiska.

Czym jest ochrona środowiska?

Mimo że słowa ochrona środowiska pojawiają się bardzo często i są powielanym tematem rozmów, mało kto rozmawia o tym, czym ona faktycznie jest i co za nią stoi.  Zatem – czym jest? Ochroną środowiska można nazwać ogół działań podejmowanych, by właśnie środowisko chronić; mogą to być działania dążące do zapobiegania dewastacji środowiska naturalnego oraz jego zasobów, a także takie, które mają na celu naprawienie już wyrządzonych szkód.

Mogą to być działania, które w dużej mierze są już upowszechnione, na przykład segregacja odpadów, walka z zanieczyszczeniem powietrza lub zmniejszenie zużycia plastiku oraz materiałów sztucznych. Dalej idące elementy mogą zawierać ograniczanie spożycia produktów zwierzęcych oraz odzwierzęcych (tzw. wegetarianizm lub weganizm), restaurowanie środowiska naturalnego poprzez tworzenie parków, rezerwatów przyrody i wracanie do ich wyglądu właściwego, a także ochrona zagrożonych gatunków. Sama ochrona środowiska wiąże się z różnymi innymi dziedzinami nauk – ekozarządzaniem, ekoetyką, edukacją (nie tylko ekologiczną), globalizacją, a nawet antropocentryzmem. Każdy krok wykonany w stronę ekologii można nazwać ochroną środowiska.

Ochrona środowiska w polityce

Ekologia została nawet rozpowszechniona wśród polityków oraz ich programów. W 2001 roku, 27 kwietnia weszła w życie ustawa Prawo ochrony środowiska, na której podstawie tworzone są pomniejsze programy ochrony środowiska. Jest to ulepszona wersja ustawy z 1980 roku dotyczącej ochrony i kształtowania środowiska. Obecna ustawa mówi o samych zasadach ochrony środowiska oraz warunkach eksploatacji i wydobycia zasobów naturalnych; głównym elementem jest tzw. zrównoważony rozwój, czyli wspólne działanie gospodarki, społeczeństwa oraz polityki z zachowaniem równowagi w przyrodzie.

Składające się na to elementy to na przykład ustalanie kosztów korzystania ze środowiska oraz jego zasobów, warunki wprowadzania różnych rodzajów energii lub substancji do środowiska, warunki ochrony środowiska i odpowiedzialność pomniejszych podmiotów prawa oraz organów administracji (w tym na przykład gmin – firmy zajmujące się pomocą dla gmin w obszarze ekologii to na przykład https://ekolog.pl/oferta/dla-gmin/programy-ochrony-srodowiska) za realizowanie tych postanowień.

Ponadto, istnieją organizacje, których program skupia się wokół ekologii – na przykład Greenpeace, WWF, Forest Europe, Przyjaciele Ziemi, Międzynarodowy Zielony Krzyż, a nawet partie polityczne, takie jak Europejska Partia Zieloni, mająca swój odłam w Polsce od 2003 roku. Jest to pierwsza partia w Polsce, która w swoim programie uwzględniła rozpowszechnienie energii odnawialnej, walkę ze smogiem i zieloną politykę miejską.

Gminne programy ochrony środowiska

Programy ochrony środowiska dla gmin są bezpośrednim wynikiem działań rządu oraz wprowadzenia do życia ustawy z 27 kwietnia 2001 roku. Na pomniejszych organach administracyjnych spoczęła odpowiedzialność nie tylko samej ochrony środowiska, ale także szerzenia wiedzy z zakresu ekologii oraz utrzymywania postanowień ustawy. W związku z tym zaczęły powstawać firmy, których celem zostało wsparcie gmin w tym jakże trudnym zadaniu. Jedną z nich jest firma Ekolog (https://ekolog.pl/oferta/dla-gmin/programy-ochrony-srodowiska), założona właśnie w 2001 roku, zaś jej celem jest właśnie wspomaganie gmin w realizacji celów ustawy. Firma głównie zajmuje się przygotowywaniem programu ochrony środowiska dla gmin, korzystając z pomocy doświadczonych specjalistów, przeprowadza konsultacje, przygotowuje należyte dokumenty wymagane do realizowania postanowień, a także przedstawia je podczas sesji rady gminy. Takie wsparcie jest niesamowicie pomocne, przy ilości pracy, jaka spoczywa na barkach gminy, zaś dzięki niemu mieszkańcy otrzymają dopracowany program, który wspiera oraz chroni środowisko naturalne. 

 

 

 

 

 

 

Zobacz podobne artykuły