Schizofrenia – co to jest? Jak się objawia?

przez Redakcja
leki

Choroby psychiczne pojawiające się w społeczeństwie wciąż są tematem tabu. Wynika to z niewielkiej wiedzy osób o przyczynach ich wystąpienia oraz sposobach leczenia, dlatego mity na temat poszczególnych schorzeń wciąż są powielane. Jedną z tego typu chorób stanowi schizofrenia, na temat której wiedza społeczeństwa wciąż jest niewystarczający. To ciężkie, przewlekłe schorzenie o podłożu genetycznym. Jej objawy są dzielone na pięć grup w zależności od rodzaju pojawiających się symptomów. Diagnoza tej jednostki chorobowej najczęściej odbywa się u osób, które nie ukończyły trzydziestego roku życia, niezależnie od płci. Co to jest i czy schizofrenia jest uleczalna?

Schizofrenia – co to jest?

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną, która zaliczana jest do zaburzeń psychotycznych o zróżnicowanym podłożu, różnych objawach oraz indywidualnym przebiegu. Osoba zmagająca się ze schorzeniem posiada problem z prawidłowym postrzeganiem i przeżywaniem rzeczywistości. W zwyczajnych, codziennych sytuacjach zachowuje się w sposób całkowicie niezrozumiały dla otoczenia, co przyczynia się do utraty kontaktu z rzeczywistością, a osoba chora koncentruje się na silnym odczuwaniu własnych wewnętrznych przeżyć. Trudności w komunikacji społecznej przyczyniają się do nieprawidłowej oceny samego siebie, a także trudności w nawiązaniu relacji międzyludzkich.

Schizofrenia – przyczyny rozwoju choroby

Pacjenci chorzy na schizofrenię zmagają się z odbieraniem zniekształconego odbioru rzeczywistości. Bardzo często pojawiają się u nich halucynacje lub urojenia, które jeszcze bardziej utrudniają codzienne funkcjonowanie. Obecna medycyna nie rozpoznała jednej przyczyny schizofrenii. Lekarze psychiatrzy twierdzą, że do jej rozwoju może dojść na skutek czynników genetycznych, a także psychologiczno-społecznych.

Wczesne rozpoznanie objawów pozwala na właściwe dobranie farmakoterapii, czego efektem jest skuteczne leczenie choroby. Zahamowanie jej rozwoju daje szanse ludziom zmagającym się z dolegliwością na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, na przykład rozwój życia zawodowego czy rodzinnego. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak pomóc cierpiącemu na schizofrenię? Bardzo ważne jest wspieranie osób chorych oraz poświęcanie im czasu. Oferowanie pacjentom swojego zrozumienia i empatii jest bardzo pomocne w procesie rekonwalescencji.

 

Schizofrenia – jak rozpoznać chorobę?

Warto pamiętać, że schizofrenia jest chorobą, która może rozwijać się powoli, a także ujawnić się nagle, bez żadnego ostrzeżenia. Rozpoznanie i zdiagnozowanie jest możliwe dzięki znajomości charakterystycznych zachowań osoby cierpiącej na schizofrenię. Objawy zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną zostały podzielone na kilka grup. Do pozytywnych zaliczane są urojenia, odbieranie fałszywych przekonań, podejrzliwość, wrogość czy agresja. Wśród negatywnych wyróżnia się wycofanie chorego ze społeczeństwa, brak odczuwania jakiejkolwiek przyjemności w codzienności, spowolnienie ruchowe oraz utrudnioną komunikację otoczeniem. Zaburzenia nastroju obejmują obniżenie ogólnego samopoczucia, przygnębienie, rozbicie i bardzo niską samoocenę. Na zaburzenia poznawcze składają się brak możliwości skupienia uwagi, utrata zdolności do zapamiętywania bądź obniżona szybkość reakcji na codzienność. Natomiast przez dezorganizację społeczną rozumie się ujawnienie dziwacznych zachowań, wynikających z rozkojarzenia.

Schizofrenia – jak leczyć dolegliwość?

Leczenie schizofrenii w Warszawie opiera się na indywidualnym i holistycznym podejściu do pacjenta. Specjaliści wykorzystują różne formy leczenia choroby, jak psychoterapia, leczenie farmakologiczne, a w skrajnych przypadkach – elektrowstrząsy czy przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. Lekarze zauważyli, że najwięcej korzyści daje połączenie różnych form terapii.

 

Leczenie schizofrenii jest możliwie, a wczesne wykrycie choroby daje szansę pacjentom na normalne życie i właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie. Mimo istnienia wielu mitów na temat tego schorzenia, pacjenci cierpiący z powodu schizofrenii nie stanowią żadnego zagrożenia dla innych ludzi.  

Zobacz podobne artykuły