Jak wdrożyć ISO 14001? Krok po kroku

przez Redakcja
praca

ISO 14001 jest jednym z wielu standardów ISO dotyczących międzynarodowej normy Systemu Zarządzania Systemu Środowiskowego. Funkcjonuje oparciu o międzynarodowe standardy oraz stanowi potwierdzenie konsekwentnego wdrażania działań, które zmierzają do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne. Jeżeli zastanawiasz się jakie korzyści daje ISO 14001, odpowiedź może Cię zaskoczyć, gdyż dzięki nim przede wszystkim poprawisz wizerunek swojej firmy oraz nawiążesz nowe współprace. Dzięki ISO 14001 zwiększysz efektywność, obniżając koszty prowadzenia działalności. Będziesz w stanie lepiej zarządzać środowiskiem oraz zmniejszysz ilość odpadów i poboru energii. Dzięki certyfikacji ISO 14001 będziesz miał możliwość rozwoju biznesowego dzięki potwierdzonej zgodności z normą. Przyczynisz się także do poprawy nie tylko obszarów związanych z zarządzaniem środowiskowym, ale także obszarów biznesowych. Przede wszystkim, jeżeli zależy Ci na poprawieniu wizerunku Twojej firmy, powinieneś wziąć pod uwagę uzyskanie certyfikatu ISO, gdyż dzięki temu zyskasz status ekologicznego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, zyskasz zaufanie klientów. Zwiększy to także wiarygodność Twojego przedsiębiorstwa wśród instytucji finansowych np. jeżeli będziesz chciał wziąć pożyczkę na firmę. Kolejną korzyścią związaną z ISO jest zwiększenie ilości klientów przedsiębiorstwa oraz zawarcie nowych kontraktów.

Jak wdrożyć ISO 14001? Wymagania które musisz spełnić

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać certyfikat ISO 14001 będziesz musiał zapoznać się z ogólnymi zasadami, którymi powinno kierować się przedsiębiorstwo chcące świadomie chronić środowisko, gdyż jest to niezbędne do uzyskania certyfikatu. Proces wdrażania ISO 14001 dotyczy wymagań, które Twoja firma powinna spełnić. Musisz określić, na jakim rynku działa Twoja firma, z jakimi podmiotami współpracuje oraz w jakim otoczeniu funkcjonuje prawnym, gospodarczym. Należy określić oraz sklasyfikować aspekty środowiskowe, a więc sposoby, w jakich Twoja firma wpływa na środowisko. Powinieneś określić zakres swoich systemów środowiskowych oraz polityki środowiskowej dla wszystkich zainteresowanych stron. Należy także przydzielić pracownikom uprawnienia oraz odpowiedzialność i zadbać o ich kompetencje, oraz świadomość. Musisz zapewnić odpowiednią komunikację wewnątrz firmy, a także stronami zainteresowanymi. Ustalić oraz wdrożyć zasady postępowania środowiskowego, tak aby sposób działania firmy był jak najmniej uciążliwy dla środowiska. Wskazać zasady monitorowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, a także wprowadzić okresowe audyty wewnętrzne oraz oceny zgodności. Musisz spełnić wymagania, odnoście zasad gotowości i reagowania na awarie środowiskowe, zasady postępowania w zauważanymi w systemie środowiskowymi niezgodnościami. Powinieneś wprowadzić przegląd zarządzania, którego celem będzie podsumowanie dotychczasowej działalności środowiskowej i podjęcie decyzji o przyszłości systemu zarządzania środowiskowego.

ISO 14001 norma, która obowiązuje

Najprościej można powiedzieć, że normą ISO 14001 jest powiązanie systemu zarządzania środowiskowego z codziennym funkcjonowaniem organizacji oraz zwrócenie uwagi na kluczową kwestię, jaką jest postrzeganie ochrony środowiska. Podstawowym kryterium opierającym się na działaniu systemu środowiskowego jest identyfikowanie aspektów środowiskowych. Powinieneś stworzyć rejestr tych aspektów oraz wyszczególnić aspekty znaczące w działalności Twojej organizacji. Następnie na ich podstawie budować cele, zadania oraz programy środowiskowe. Wśród tych celów powinno znaleźć się promowanie standardów ochrony środowiska oraz zapobiegania zanieczyszczeniom. Najważniejszym elementem jest uwzględnianie ciągłego doskonalenia w działaniach Twojej organizacji. Warto pamiętać, że to, co daje ISO 14001, ma być źródłem szans oraz korzyści dla przedsiębiorstwa, a nie przykrym obowiązkiem. Jeżeli chcesz prowadzić biznes zgodny z systemem zarządzania środowiskowego efektywnie, wykorzystaj zasoby oraz wizerunek Twojej firmy, dla której zrównoważony rozwój oraz poszanowanie środowiska stanie się priorytetem w biznesie.

Zobacz podobne artykuły