Co to jest system ERP i do czego służy?

przez Redakcja
zarządzanie

Realizacja prac w poszczególnych działach przedsiębiorstw często odbywa się niezależnie od siebie. Przekłada się to na generowanie szeregu problemów i błędów związanych z brakiem jednolitego systemu gromadzenia danych, utrudnioną współpracą pomiędzy poszczególnymi działami oraz brakiem automatyzacji powtarzalnych procesów. Chcąc zadbać o efektywna realizację działań w obrębie przedsiębiorstwa, wiele nowoczesnych organizacji decyduje się na wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego, czyli ERP. Co to jest system ERP i do czego służy?

System ERP – co to jest?

Co to jest ERP? System ERP, czyli Enterprise Resources Planning to rozbudowane oprogramowanie informatyczne przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w obrębie szeregu branż. Działa w oparciu o jedną zintegrowaną, aktualną bazę danych, która pozwala na efektywne gromadzenie, kontrolowanie, porządkowanie i zarządzenie wszystkimi zasobami oraz procesami realizowanymi w poszczególnych obszarach funkcjonowania danej organizacji. Modułowa struktura systemu ERP przekłada się także na elastyczność tego rozwiązania, objawiającą się zdolnością do spełniania indywidualnych wymagań stawianych przez strukturę przedsiębiorstwa.

System ERP i jego zastosowanie we współczesnych organizacjach

Wdrażanie w przedsiębiorstwie systemu ERP to rozwiązanie, które pozwala na niezwykle efektywne zarządzanie procesami poprzez usystematyzowanie wszelkich podejmowanych działań, a także zapewnienie możliwości ich ciągłego monitorowania. Procesom tym poddawane są poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa, obsługiwane za pomocą wielu wyspecjalizowanych modułów i aplikacji składających się na spójną całość systemu.

Funkcjonowanie ERP w ten sposób sprawia, że system jest coraz chętniej wybierany przez współczesne organizacje dążące do maksymalizacji efektywności i rentowności prowadzonych przez siebie działań. Firmy te wykorzystują system do wspomagania kluczowych obszarów biznesowych oraz realizowanych przez siebie procesów, takich jak produkcja, magazynowanie, sprzedaż, zakupy, kadry i płace, finanse oraz księgowość, analizy czy automatyzacja procesów.

Wdrażanie systemu ERP – co to znaczy?

Wdrożenie nowoczesnego systemu ERP to proces pozwalający na optymalizację realizowanych procesów, które mają miejsce w zakresie różnych obszarów prowadzonej działalności. Jednak, aby moc cieszyć się korzyściami, jakie niesie za sobą obecność tego rozwiązania, należy zdecydować się na przeprowadzenie wszystkich czynności ze specjalistycznym wsparciem. To ważna oraz strategiczna decyzja, która wymaga zarówno dużych nakładów finansowych, jak i czasowych. Zdecydowanie się na wdrożenie systemu ERP w organizacji wymaga bowiem przejścia przez kilka kluczowych etapów, do których zalicza się:

  • ustalenie obszarów implementacji systemu informatycznego ERP oraz celów, który powinny zostać osiągnięte podczas stosowania nowego systemu;
  • przeprowadzenie dokładnej analizy realizowanych przez organizacje procesów biznesowych oraz panującej w firmie infrastruktury przy uwzględnieniu ich słabych i mocnych stron;
  • zaprojektowanie przyszłych modyfikacji oraz opracowanie harmonogramu przeprowadzanych wdrożeń;
  • licencjonowanie i pełne uruchomienie systemu ERP w przedsiębiorstwie, a także przeszkolenie zespołu w zakresie jego prawidłowej eksploatacji.

Poszukując firmy zajmującej się realizacją kompleksowych usług w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów informatycznych ERP, warto stawiać na renomowane podmioty, doceniane przez ogrom klientów. Jednym z lepszych rozwiązań dostępnych na rynku jest oferta przedsiębiorstwa INLOGICA specjalizującego się we wdrażaniu systemów ERP Microsoft Dynamics do biznesu. Firma ta zdecydowanie wyróżnia się wypracowanym przez lata doświadczeniem, partnerskim podejściem do osób, z którym nawiązuje współpracę oraz dostosowaniem optymalnych rozwiązań pod konkretne potrzeby każdego klienta. Więcej o ofercie przedsiębiorstwa INLOGICA można znaleźć pod adresem https://inlogica.com/.

Zobacz podobne artykuły