Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

przez Redakcja
prawnik

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może ubiegać się o odszkodowanie. Dotyczy to sytuacji, na które pracownik nie ma wpływu, powodujących obrażenia lub urazy związane z pracą. Wypadki mogą być drobne, tj. takie, które wymagają czasu na poprawę stanu zdrowia lub poważne, tj. powodujące trwałe obrażenia i niezdolność do wykonywania zawodu. Mogą również wystąpić zdarzenia, które kończą się śmiercią pracownika.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Jeśli doznasz obrażeń w wypadku przy pracy, prześlij nam swoją sprawę do bezpłatnej analizy. Nasi eksperci pokażą Ci wszystkie możliwości zgłoszenia roszczenia. Pamiętaj, że oprócz odszkodowania z ZUS możesz mieć również prawo do odszkodowania cywilnoprawnego z polisy OC pracodawcy. Ważne jest, aby zgłosić każdy wypadek przy pracy. Pracownicy są zobowiązani do zgłaszania wypadków przy pracy pracodawcy lub innym decydentom w miejscu pracy. Wypadek przy pracy to nagłe wystąpienie urazu lub śmierci spowodowane przyczynami zewnętrznymi, które następuje w związku z wykonywaną pracą: w trakcie codziennych czynności pracownika lub w związku z poleceniem przełożonego, czynnościami pracodawcy (nawet jeśli nie ma nakazu), Pracownik jednocześnie wykonuje pracę na zlecenie pracodawcy pomiędzy miejscem wykonywania przez pracodawcę a miejscem wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w pracy – rodzaje wypadków

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Dlatego musi prawnie zakwalifikować zdarzenie, czyli ocenić, czy jest to wypadek przy pracy. Zgodnie z art. 3 sekundy. Art. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowi, że wypadki przy pracy to nagłe zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi związanymi z pracą, skutkujące obrażeniami ciała lub śmiercią. Te elementy muszą wystąpić jednocześnie lub dane zdarzenie nie może być uznane za wypadek przy pracy. Interpretacja terminów użytych przez ustawodawcę jest kluczowa dla jego kwalifikacji.

 

  • Poważny wypadek przy pracy to zdarzenie, które powoduje poważne uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, utrata zdolności rozrodczych lub inne uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu, upośledza podstawowe funkcje organizmu i działa jako nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, częściowa lub całkowita niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe oszpecenie.
  • Wypadek przy pracy to więc wszystko, co dzieje się w biurze, fabryce lub innym miejscu pracy – zwykłe skręcenie kostki lub złamanie nogi lub ręki pracownika w wyniku upadku ze schodów, ale także poważniejsze sytuacje, takie jak np. gdy ktoś stracił palec podczas pracy maszyny.
  • Wypadek drogowy to także szczególny wypadek przy pracy. Nawet jeśli wina kolizji leży po stronie pracownika, nie ma to znaczenia dla ustalenia wypadku przy pracy. Kiedy pracownik jedzie do pracy pojazdem (np. koparką) i doznaje obrażeń, jest to zwykle wynikiem kolizji z innym pojazdem lub przeszkodą. Wtedy zewnętrzną przyczyną wypadku przy pracy jest kolizja.

 

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy

Jeśli Twoje zdrowie uległo uszkodzeniu w wyniku wypadku przy pracy, masz prawo do odszkodowania. Wszystko zależy od ustaleń komisji lekarskiej lub lekarza sądowego. Do ustalenia zdarzenia niezbędna będzie dokumentacja medyczna i okoliczności. ZUS ma 30 dni od dnia wydania decyzji na wypłatę odszkodowania. Nie otrzymasz jednak świadczeń, jeśli incydent był spowodowany rażącym zaniedbaniem, niezgodnością z prawem lub umyślnym błędem pracownika. Praca pod wpływem alkoholu w czasie wypadku to także ograniczenie w uzyskaniu odszkodowania. W razie wypadku przy pracy odszkodowanie od pracodawcy lub jego firmy ubezpieczeniowej może być bardzo ważne dla poszkodowanego, zwłaszcza w przypadku poważnych obrażeń, takich jak amputacje. Pracownikom przysługuje nie tylko powyższe odszkodowanie, ale również zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji oraz zakupu sprzętu medycznego, w tym protez czy wózków. Są to zazwyczaj bardzo duże ilości. W przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania warto skorzystać  z pomocy http://henrykosiejewicz.pl/odszkodowanie-zadoscuczynienie-adwokat-warszawa/

Zobacz podobne artykuły